مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره چگونه در صفحه اول گوگل باشیم- قسمت ۱ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!